γυμνάσιο Επισκοπής Ρεθύμνου

Πρόγραμμα Comenius 2010

Πρόγραμμα Comenius 2010
Μαθητική εκδρομή στην Τουρκία, στα πλαίσια του προγράμματος Comenius 2010.