γυμνάσιο Επισκοπής Ρεθύμνου

Χριστούγεννα 2013, σχολική γιορτή.

Χριστούγεννα 2013, σχολική γιορτή.