γυμνάσιο Επισκοπής Ρεθύμνου

Ιστορικό Γυμνασίου Επισκοπής

Το Γυμνάσιο Επισκοπής ιδρύθηκε το 1984 και στεγάστηκε προσωρινά στο κοινοτικό κατάστημα της Επισκοπής Ρεθύμνου, όπου λειτούργησε για 10 χρόνια ως Γυμνάσιο.

Μεταστεγάστηκε στις καινούργιες εγκαταστάσεις το σχολικό έτος 1993-1994 αποκτώντας ταυτόχρονα και λυκειακές τάξεις, λειτουργώντας μ’ αυτή τη μορφή έως το σχολικό έτος 2010-2011.

Έπειτα διασπάστηκε σε Γυμνάσιο & Λύκειο Επισκοπής και λειτουργεί με αυτή τη δομή μέχρι και σήμερα.