γυμνάσιο Επισκοπής Ρεθύμνου

Δυνατότητες & Κίνδυνοι του Διαδικτύου (internet)

Δυνατότητες & Κίνδυνοι του Διαδικτύου (internet)

Η πρόκληση στο Διαδίκτυο είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πιθανούς κινδύνους, να γνωρίζουμε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων και να έχουμε επιλογές για αποφυγή τους και τερματισμό τους. 
 

Το Διαδίκτυο είναι ένας τρόπος ψυχαγωγικής περιήγησης αλλα...

Το Διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει εμφανίσει κάποιους κινδύνους που δύσκολα αντιμετωπίζονται. Πολλά SITE που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα κατεβάζοντας αρχεία, όπως: Ιοί που μπορούν να βλάψουν σοβαρά το PC και στο τέλος να μην δουλεύει καθόλου ή να κολλάει υπερβολικά. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που μπορεί να βλάψει πιθανότατα το PC σας είναι το "FREE SPY SOFTWARE" το οποίο σας "εγκυάται" αντιμετώπιση τον ιών και στο τέλος σας βάζει το ίδιο ιούς οι οποίοι μπορεί να σας κλέψουν τον προσωπικό σας κωδικό σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επίσης άλλο ένα πιθανό πρόβλημα είναι οι HACKERS οι οποίοι δεν δείχνουν καθόλου έλεος και επηρεάζουν σημαντικά τα προσωπικά σας δεδομένα στο FACEBOOK και όχι μόνο...